Mau innovation fick besök av Curtis R Carlson

Malmö universitet har liksom Sveriges övriga högre lärosäten ett tydligt uppdrag att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och på så sätt se till att forskningsresultat kommer till nytta. Malmö universitets vision är att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft – en handlingskraft som formas av bl.a. samverkan och innovation.

För att stärka Malmö universitets innovationskraft pågår just nu ett arbete med att utveckla universitetets innovationssystem. Som ett led i detta hade Mau innovation förra veckan den stora äran att välkomna den före detta VD:n och koncernchefen för Stanford Research Institute International (SRI), Curtis R Carlson, till en eftermiddag med samtal och diskussion kring innovation och innovationsstöd inom akademien. Carlson, som är pionjär för vad som ofta kallats den mest framgångsrika innovationsprocessen, SRIs Five Disciplines of Innovation, pratade under eftermiddagen om hur man kan forma en innovativ och värdeskapande miljö som tar höjd för hela den vetenskapliga bredden på ett universitet. Punkter som lyftes fram och diskuterades extra var vikten av samarbete, och i synnerhet samarbete mellan olika kunskapsområden samt vikten av samförstånd kring metod och målbild.

I Sverige står vi idag inför stora utmaningar inom en rad olika områden så som klimat, skola, migration och psykisk ohälsa. Tidigare använda metoder och lösningar fungerar inte längre och vikten av innovation och samverkan är viktigare än någonsin. För att kunskap från Malmö universitet ska kunna vidareutvecklas till innovationer som skapar positiva spin-off-effekter för samhället krävs att vi som är verksamma vid universitetet börjar se oss själva i en värdeskapande roll, någon som kan skapa värde för samhället i stort. Detta är sådant som inte sker över en natt, menar Carlson, istället bör det uppfattas som en längre process som både tar tid och samtidigt kräver tålamod och engagemang.

Hoffice at Storm

Welcome to set up office at Storm! Bring your laptop and get started on that to-do-list in a distraction-free zone.

Inspired by the concept Hoffice, the day will be split into 45-minute silent working sessions with energizing breaks in-between. At the beginning of each session, everyone tells the group what they’re going to work on, and at the end of each session we check in with each other to see what we managed to get done.

We guarantee that you will end the day having accomplished even more than you planned for – without feeling drained of energy!

For Malmö University staff and students.

Upcoming Hoffice-days:

Thursday 29/8 
Thursday 26/9
Thursday 24/10 (At Niagara! NIC0541 – K3 studio)
Thursday 14/11
Thursday 12/12

The first work session starts at 09:00
but feel free to arrive and leave whenever
during the day.

More information about our Hoffice-method here!

Follow us on Facebook for updates about all of our events.


FINAL PROJECT 2.0

Afraid your final project will be put on a shelf to collect dust? Do you wanna take advantage of the knowledge you collected and the result you’ve presented, but don’t know how?

On June 12, Storm Innovation Hub welcomes you – who finished your final project at Malmö University during Fall 2018 or Spring 2019 – to an afternoon about how you can take your final project further.

No matter which area you’ve been working in or which form your final project has taken, there are big potentials for it to grow. Maybe you want to come in contact with potential stakeholders, find your target group, build a prototype or try your ideas on new or potential users. Maybe you want to research it further through science or maybe you don’t know what you want but are interested to learn about your possibilities. We welcome all projects, commercial or non-commercial and at your service you’ll have Storm Innovation Hub, Karriärservice, Business Developers, Drivhuset and Forskarservice.

AGENDA:

14.00 – 15.00 Information from Karriärservice, Drivhuset/Business developers and Forskarservice about which resources and support they can offer.

15.00 – 16.00 Group discussions on how you can develop your project and what you need to get started

Sign up here before June 5! Limited amount of spots.

Information på svenska här!

Storm and the 2030 Agenda

During the spring of 2019 Storm highlights the 2030 Agenda and the Global Goals for Sustainable Development. It is an important and ambitious agenda with the means to accomplish four incredible things – end poverty, fight inequality, promote peace and justice and stop climate change.

Storm will, therefore, focus extra on the Global Goals this spring and every month highlight a different goal. By hosting and arranging events on the theme of each goal our hope is to raise awareness and inspire you at Malmö university to create ideas and solutions for a better world.

Find out more about our events here!

or follow us on Facebook and Instagram