Aktiviteter

Aktiviteter & metodutveckling

På Storm arbetar vi för att främja värdeskapande processer som har en positiv påverkan på vårt samhälle. 

För att kunskap från Malmö universitet ska kunna vidareutvecklas till innovationer som skapar positiva spin-off-effekter för samhället tror vi att det krävs att vi som är verksamma vid universitetet börjar se oss själva i en värdeskapande roll, någon som kan skapa värde för samhället i stort. 

För att uppnå detta skapar Storm evenemang och aktiviteter som inspirerar till innovation, kreativitet och nyttiggörande. Medarbetarna på Storm arbetar även med att utveckla metoder och metodprocesser vars syfte är att utmana problemlösnings- och idéutvecklingsförmågan. En del av dessa metoder har omvandlats till återkommande aktiviteter på Storm. Två av dessa är:

Stormathon

Open Session

Hoffice

För uppdateringar kring evenemang och aktiviteter på Storm – följ oss på sociala medier! >>