Kafferepet

Kafferepet
– Entreprenörskap i undervisningen

Under våren bjuder Mau innovation in forskare och undervisande personal på Malmö universitet, till diskussioner kring entreprenörskap i undervisningen. Över en kopp kaffe tar vi del av inspirationsföreläsningar och delar erfarenheter, tips och idéer. Innehållet är dynamiskt och tas fram av deltagarna, med utgångspunkt i behov och nyfikenhet.

Var: Innovationsmiljön Storm
Tid: 15:00 – 16:00

Datum för vårens träffar:

1 mars

5 april

3 maj

9 juni

Anmälan till träffarna görs via mejl till camilla.norberg.hansen@mau.se. För frågor som rör träffarna eller för inspel kring innehållet, kontakta Camilla Norberg Hansen.