Idéutveckling

Idéutveckling

På Mau Innovation och Storm arbetar vi för en innovationsfrämjande arbetsmiljö på Malmö universitet och för att utveckla medarbetare och studenters problemlösningsförmåga.

Detta gör vi genom Design thinking, vilket innebär att angripa problem genom att ifrågasätta själva problemet, tänka holistiskt och sedan undersöka och utveckla detta metodiskt. Metoden grundar sig i en utvecklingsprocess som beskrivs som designprocessen.

Design thinking innebär att först ta reda på de verkliga behoven och allt som påverkar dem –  genom att ifrågasätta fakta, beslut och information, och där efter undersöka och prova olika lösningar. I processen utgår man från användarens behov och varvar ett öppet och mer slutet tänkande. Läs mer om konkreta metoder för design thinking här.

Under idémetodik och metoder för utvärdering hittar du mer information och inspiration kring idéutveckling.

Idémetodik >>

Metoder för utvärdering >>

Samarbeta digitalt >>