Metoder för utvärdering

Metoder för utvärdering

Det är viktigt att tydliggöra varför en idé bättre än en annan –är det för att den är lätt att genomföra, för att den löser problemet och är genomförbar direkt, för att ingen annan har löst det på det sättet tidigare, eller för att användaren kommer gilla den, etc.

Börja med att klustra ihop idéer som löser utmaningen på samma sätt. Utvärdera antingen mot de behov du sett tidigare i processen eller utgå från en x- och y- axel (x-axel: resurser/lätt att genomföra, y-axel: är idéhöjd/hur nytänkande idén är).

Bild på en x- och y-axel

Ett annat alternativ är “Innovationstrappan”, där man placerar idéer på olika trappsteg och frågar sig vad som krävs för att eventuellt lyfta en idé från ett trappsteg till ett annat. Innovationstrappan ska inte ses som ett verktyg för vad som är rätt eller fel, utan som en metod för att värdera var på trappan en idé befinner sig och på så sätt tydliggöra idéens förutsättningar.

Bild på innovationstrappan

Har du en redan idé? Kontakta innovation@mau.se.