Vad är Storm?

Vad är Storm?

Storm är en del av Mau innovation och är en innovationsmiljö som arbetar för att främja innovation, samverkan och nyttiggörande på Malmö universitet.

Vi finns till för alla som arbetar, forskar eller studerar vid universitetet och erbjuder en tillåtande miljö skräddarsydd för att utforska, inspireras, samverka och bygga nätverk. Storms medarbetare uppmuntrar till nytänkande och kreativitet, utmanar och ger stöd i upplägg och konceptutveckling samt utvecklar metoder och verktyg för att driva Malmö universitets innovations- och nyttiggörandearbete framåt.

Färgcirklar som visualiserar Storms erbjudande.

Vad kan vi erbjuda?

På Storm arbetar vi för att främja värdeskapande processer som har en positiv påverkan på vårt samhälle. Detta gör vi genom en kreativ miljö, inspiration, metodstöd, samverkan, samt stöd i synliggörandet och nyttiggörandet av innovation och nytänkande arbeten vid Malmö universitet.  

Kreativ miljö

 • En lättillgänglig och tillåtande miljö som formas snabbt efter dina behov
 • Flexibla projektionsytor med ljus- och ljudsättning av hög kvalitet
 • Digitala verktyg som möjliggör live streaming och videomöten
 • Övningar och material till workshops och effektiva möten
 • Stöd i möblering och idékoncept för olika evenemang

Metodstöd

Vi erbjuder metodstöd inom:

 • Idégenerering
 • Problemlösning
 • Mötesstruktur
 • Processledning
 • Konceptutveckling
 • Behovsanalys
 • Innovationsprocesser

Inspiration

 • Vi ger en inblick i vad som händer på Malmö universitet inom innovation och forskning
 • Vi skapar evenemang kring innovation och idégenerering
 • Vi utmanar till att effektivisera och öppna upp idéprocesser

Nätverkande & samverkan

 • Vi skapar evenemang där människor med olika funktion och kompetens kopplas ihop
 • Vi hjälper dig att hamna rätt när du har en idé du vill förverkliga eller en samverkansidé att utveckla
 • Vi erbjuder stöd och metoder vid nätverksevenemang
 • Vi fungerar som en hub för Malmö universitets övriga innovationsmiljöer

Lyfter resultat

 • Vi hjälper dig att nå ut i digitala kanaler med din idé eller forskning
 • Vi skapar evenemang som ger mervärde till din presentation eller disputation
 • Vi hjälper dig att presentera ditt arbete målgruppsanpassat
 • Vi uppmärksammar forskning och innovation vid Malmö universitet

Har du frågor kring vår verksamhet? Välkommen att kontakta oss eller titta förbi våra lokaler på Gäddan.

Kontakta oss via e-post >>