Vad är Storm?

Vad är Storm?

Storm är en del av Mau innovation och arbetar med att främja samverkan, idéutveckling och nyttiggörande på Malmö universitet.

Vi finns till för alla som arbetar och studerar vid universitetet och erbjuder en tillåtande miljö särskilt anpassad för att utforska, utveckla, samarbeta, och bygga nätverk. Storms medarbetare uppmuntrar till nytänkande och kreativitet, utmanar och ger stöd i upplägg och konceptutveckling samt utvecklar metoder och verktyg för att driva Malmö universitets innovations- och nyttiggörandearbete framåt.

Storm erbjuder:

Kreativ miljö

 • En lättillgänglig och tillåtande miljö som formas snabbt efter dina behov.
 • Flexibla projektionsytor med ljus- och ljudsättning av hög kvalitet.
 • Digitala verktyg som möjliggör live streaming och videomöten.
 • Övningar och material till workshops och effektiva möten.
 • Stöd i möblering och idékoncept för olika evenemang.

Metodstöd

 • Idégenerering
 • Problemlösning
 • Mötesstruktur
 • Processledning
 • Konceptutveckling
 • Behovsanalys
 • Innovationsprocesser

Inspiration

 • Vi ger en inblick i vad som händer på Malmö universitet inom innovation och forskning.
 • Vi skapar evenemang kring innovation och idégenerering.
 • Vi utmanar till att effektivisera och öppna upp idéprocesser.

Nätverkande & samverkan

 • Vi skapar evenemang där människor med olika funktion och kompetens kopplas ihop.
 • Vi hjälper dig att hamna rätt när du har en idé du vill förverkliga eller en samverkansidé att utveckla.
 • Vi erbjuder stöd och metoder vid nätverksevenemang.