Storm’s spaces are once again open for employees and students at Malmö University!

Picture of the small room at Storm

We have adapted to the given circumstances and to ensure that Storm will remain an open and safe environment, the following changes have been made in the booking procedure:

  • Storm is open for employees and students at Malmö University, provided that the activity follows the recommendations of the Swedish authorities and the guidelines set by Malmö University, due to the outbreak of Covid-19.
  • The number of participants must not exceed 20 people.
  • Only participants connected to Malmö University are permitted (This with reference to Malmö University’s guidelines on external participation) 
  • Only one activity at a time will be allowed, which means that all of Storms spaces will be available to use during your scheduled activity. 

Please note! Following the guidelines of Malmö University, the employees at Storm are working from home. This means that the spaces at Storm are unmanned and that the support normally provided during an activity, unfortunately, can not be provided. 

With that said, we are looking forward to a new semester, filled with new challanges, new collaborations and endless possibilities – both physically and remotely.

Book Storm’s spaces here >>

Summertime!

Bild på en person som står på händer

The coronavirus outbreak turned this spring semester upside down in the blink of an eye. 

It has been challenging – juggling the feelings of uncertainty, fear, lack of context and the loss of physical social interaction with our colleagues. It has been instructive – exploring new possibilities, new ways to work and interact, and new ways to solve the problems we are faced with. For us, the pandemic has been a reminder of the importance of innovation, problem-solving skills and creativity and it has for sure challenged us to live as we learn here at Storm. 

The summer vacation is coming up, but we are already looking forward to the autumn semester and the new challanges and possibilities we will be faced with. We are also looking forward to welcoming two new team members to MaU Innovation and to get our highly missed team member Karolina back on Swedish soil. 

Have a great summer!

/The Storm team

Please note! No bookings of Storms spaces will be processed until August 3.

10 students from Malmö University awarded with The Leapfrogs scholarship!

Bilder på 6 av stipendiaterna

This year, 10 students from Malmö University were awarded a scholarship of 30.000SEK from Leapfrogs, giving them the opportunity to take their innovation or business idea to the next level during the summer.

The ideas, businesses and brands awarded, have a wide range and include subjects such as farming animal safety, iron-deficiency and modernized agriculture and forestry consulting. Based on the 2030 Agenda for Sustainable Development, the projects aim to contribute to a more sustainable future by addressing subjects such as gender equality, sustainable cities and communities, and responsible consumption and production. 

The Leapfrogs project-time runs from June to August and will through workshops provide the students with skills that can be used while working on the project, as well as giving them the opportunity to interact with other students participating in Leapfrogs. 

Once again, congratulations to all the students awarded, and the best of luck with your projects!

Digitalt Hoffice

Bild på en timer

Storms digitala Hemma-Hoffice är tillbaka!

Den 1 juni bjuder Storm in till vårterminens sista digitala Hemma-Hoffice. Vi skapar ett digitalt kontorslandskap för en dag och samlas för att hitta tillbaka till ett sammanhang och till den kollegiala gemenskapen på Malmö universitet.

Hur går det till?

Dagen varvar arbetspass med pauser, vilket främjar produktiviteten samtidigt som våra andra mänskliga behov tillgodoses. Inför varje arbetspass sätter vi personliga mål för vad vi vill hinna med och arbetar distraktionsfritt mot målet under 45 minuter. Sedan följer en paus på 15 minuter. De första 5 minuterna av pausen är gemensamma och syftar till att vi tillsammans kopplar bort arbetet och tar hand om kropp och själ. De resterande 10 minuterna styr vi själva över. Kanske utnyttjar vi tiden till att småprata med någon av de andra som deltar.

Hoffice sker denna gång på Zoom och man kan komma och gå som man vill under dagen. Under arbetspassen stänger vi av ljudet men väljer själva ifall vi vill ha kameran igång.

Dagens upplägg:

Vårt digitala Hoffice pågår mellan 08:00-16:00 men det är precis som vanligt, möjligt att komma och gå som man vill. Dagen är indelad i 7 stycken 45 minuters arbetspass och 5 stycken 15 minuters pauser, samt en längre lunchpaus på 60 minuter.

08.00 – Check-in

08.15 – Arbetspass 1

09.00 – Paus 1

09.15 – Arbetspass 2

10.00 – Paus 2

10.15 – Arbetspass 3

11.00 – Paus 3

11.15 – Arbetspass 4

12.00 – Lunch

13.00 – Arbetspass 5

13.45 – Paus 4

14.00 – Arbetspass 6

14.45 – Paus 5

15.00 – Arbetspass 7

15.45 – Ut-check

Då Hoffice är en aktivitet för anställda vid Malmö universitet kommer zoom-länken inte att läggas ut offentligt. Vi ber er därför att anmäla er genom att skriva in er e-postadress via länken nedan så skickas en personlig outlook-inbjudan ut.

Anmäl dig här >>

Our doors may be closed….

Färgglada, runda skyltar med orden metod, inspiration, nätverk, kreativa lokaler, lyfta resultat

…. but our email boxes are always open!

When borders close and our everyday lives get more restricted, it’s important to keep our minds open. In the middle of an ongoing pandemic it can be easy to forget that ideas that can lead to new methods, services and processes are still needed for the societal challanges of today – like climate change, alienation and poverty. To develop new ideas and to find solutions for today’s problems are as pressing as it was yesterday. 

At Malmö University, we wish to promote an innovative culture even at home. Our innovation structure supports you as a researcher, student or employee when you want your research to come of use to society or when you have an idea that you wish to explore further. So if you have any questions, need someone to discuss ideas with or need support in the realization of your idea, contact Malmö Universities innovation office at innovation@mau.se.

We are working from home

Hand som håller upp en skylt med texten: We are working from home

Due to the outbreak of the coronavirus and COVID-19, Malmö University is following the updates and recommendations from The Public Health Agency. As of March 18, the University has switched to digital teaching and examination. The purpose of this action is to prevent the further spread of the coronavirus while simultaneously conducting its day to day activities.

The University transitions to distance teaching, research and examinations, with the exception for placement training. Employees are also recommended to work from home as far as the tasks allow, and the premises will be closed to the general public and students. 

Storm Innovation Hub will, therefore, be unmanned until the restrictions are lifted. Our work to promote, challenge and guide students and employees at Malmö University towards innovative thinking will, therefore, be carried out from home. 

Take care and hope to see you soon!

/The Storm Team

Nytt år – Storm består

Storm har under de senaste åren etablerat sig som en naturlig samarbetspartner för många på Malmö universitet. Det har inneburit en resa utan fastställd riktning där det enda som varit konstant har varit drivkraften att testa nya saker och nya riktningar. En organism som fångat upp behov och utvecklingsmöjligheter och handlat därefter.

Målsättningen har varit att skapa en neutral mötesplats för alla studenter och medarbetare på Malmö universitet med ett intresse för innovation och nyttiggörande. Samtidigt har Storms medarbetare arbetat för att utveckla den innovationsfrämjande kulturen på universitetet genom projekt, evenemang, nätverkande, metodutveckling och metodstöd. En givande, utvecklande och levande process som gett oss goda insikter.

I takt med att Storm blivit en naturlig resurs på Malmö universitet har även synen på Storm förändrats. Storm är idag mer lokalbetonat med medarbetarnas utvecklingsarbete något åsidosatt till förmån för mer lokalbetonade arbetsuppgifter såsom värdskap, service och underhåll av lokalerna.

Med ett nytt år och en ny organisation följer nya möjligheter. För att säkerställa att Storm ska kunna fortsätta vara en drivande kraft för innovation, kreativitet och experimentlusta även i framtiden kommer därför en del förändringar att göras. Under våren kommer Storm att fokusera på internt utvecklingsarbete inom organisationen för Mau Innovation och för det framtida innovations- och nyttiggörande arbetet på Malmö universitet. Vi kommer arbeta för att Storm ska bli en naturlig och spontan mötesplats för samverkan, nätverkande och utbyte. Vi arbetar även för att i största möjliga mån vara med, delta och driva både utvecklingsprojekt och den innovationsfrämjande kulturen på universitetet framåt. Detta kommer innebära en del förändringar i Storms bokningsförfarande samt i bemanningen av lokalerna.

Vissa saker kommer dock vara sig likt. Storm kommer fortsätta att vara en testbädd som tillhandahåller flexibla och kreativa lokaler att nyttja för inspirationstillfällen, idéutveckling, utvecklingsprojekt, samverkansprojekt, publika evenemang och studentinnovation. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med metodutveckling och metodstöd och vi kommer utan tvekan att fortsätta utvecklas och förändras.

Ändringar i Storms bokningsförfarande

Bild på Storms kök

Storm finansieras av Mau Innovation och trycket på våra lokaler blir ständigt högre. Därför kommer vi framöver att ställa något högre krav på vilken typ av bokningar vi tar emot. Aktiviteterna som bokas på Storm bör hädanefter bidra till att göra Malmö universitet till ett mer innovativt lärosäte. Exempel på sådana aktiviteter kan vara inspirationstillfällen, idéutveckling, testa nya sätt att arbeta på, utvecklingsprojekt och nätverksarrangemang. Aktiviteterna kan även vara kopplade till nyttiggörande av idéer eller resultat sprungna ur Malmö universitets verksamhet som till exempel samverkansprojekt, publika evenemang eller studentinnovation.

Anledningen till att kraven nu stramats åt är för att säkerställa att Storm ska kunna fortsätta att vara en drivande kraft för innovation, kreativitet och experimentlusta även i framtiden.

Kontakta oss gärna om du har du frågor kring bokningsförfarandet eller är osäker på om din bokning passar in på Storm.

Datum för vårens Hoffice!

Är du en Hofficeveteran eller sugen på att testa metoden för första gången? Sätt ett kryss i kalendern – nu är vårens datum spikade!

Mer information om vårt Hoffice-koncept hittar du här!

30 januari

27 februari

26 mars

23 april

28 maj