VALS

VALS finns för både studenter och forskare. Välj vad som passar in på dig!

VALS Forskare – få avlastning för nyttiggörande!

Mau innovation undersöker just nu intresset för att utveckla en tjänst som kan avlasta dig, som forskare på Malmö universitet, i ditt arbete. Tjänsten skulle innebära att, vi på Mau innovation, utvecklar och finansierar ett koncept där studenter bidrar till att avlasta dig som forskare i aktiviteter kopplade till nyttiggörande. Exempelvis arbetsuppgifter som rör marknadsundersökning, prototyputveckling, användartester, grafiskt uttryck, intellektuellt skydd, brukardialog eller liknande. Syftet med tjänsten är öka nyttiggörandet och tillgängliggörandet av forskningsresultat vid Malmö universitet. 

För att denna tjänst på bästa sätt ska möta dina behov, hoppas vi att du vill ta dig tid att svara på några korta frågor via formuläret nedan.

Mer stöd från Mau innovation
Malmö universitets innovationsavdelning, Mau innovation, erbjuder kostnadsfritt stöd i form av rådgivning, och nätverkskontakter, samt coaching inom flertalet discipliner kopplade till idéutveckling, samverkan och nyttiggörande, t.ex. kreativitet, teambuilding, kommunikation, värdeskapande och immaterialrätt.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vilket stöd vi kan erbjuda! Kontakta oss via mail på innovation@mau.se för mer information.

VALS Student – samarbeta med forskare & få betalt!

Vill du kombinera dina studier med kortare avlönade uppdrag? På Malmö universitet finns massor av spännande idéer och forskningsresultat som väntar på att omvandlas till samhällsnytta. Nu undersöker Malmö universitets innovationsenhet, Mau innovation, intresset för att utveckla en tjänst som kan bidra till att idéer och forskningsresultat från Malmö universitet, omvandlas till samhällsnytta – genom kortare samarbeten mellan studenter och forskare. Samarbeten där du som student får betalt för ditt arbete samtidigt som du samlar på dig värdefulla erfarenheter för framtiden.

Låter detta intressant? Hjälp oss att skräddarsy vårt stöd efter dina behov, genom att svara på några korta frågor i formuläret nedan.

Har du en idé du vill förverkliga?
Malmö universitet samarbetar med Drivhuset som erbjuder kostnadsfritt stöd till alla studenter på Malmö universitet. Drivhuset erbjuder bland annat rådgivning genom innovationsprocessen för entreprenörer, frilansare och entusiaster. Mer information om Drivhusets stöd hittar du här!

Välkommen att höra av dig till Joa Falke på Mau innovation om du har frågor kring vilket stöd som går att få som student, i relation till innovation och entreprenörskap på Malmö universitet!