24 maj, öppet hus med metodbonanza för studenter

Den 24 maj kl 14.00-16.00 är det öppet hus i Storm för studenter.

Kl 14.30 blir det metodbonanza med Helena Ondrus i Gäddhänget. Hur gör man för att vara metodisk på ett kreativt sätt? 

Ett tillfälle för dig att upptäcka nya, spännande metoder och vad Malmö högskolas nya innovationsmiljö kan göra för dig och din utbildning.

Välkommen!

Hej Helena!

Ni kanske är nyfikna på vilka som jobbar i Storm? Teamet består av sex personer och varje vecka framöver presenterar vi en teammedlem lite närmare. Helena Ondrus är först ut.

Vem är du?

Jag heter Helena Ondrus och är industridesigner med speciellt intresse för idémetodik, formgivning och såklart designprocessen. Jag har varit egenföretagare, anställd designer och har jobbat på Malmö högskola sedan 2007. Jag tar mig gärna an komplexa problem, njuter av att jobba när flera hjärnor tänker tillsammans och är bra på att konkretisera saker med t ex modeller.

Vad är Storm för dig?

Storm är en möjlighet för medarbetare och studenter att växa i organisationen och in i samhället. Jag ser det som en plats där man kan arbeta med problemställningar som är svårlösliga och komplexa – både hos arbetsgivaren, individen och samhället. Storm ska utmana på rätt nivå;  vi är inte till för att vända upp och ner på saker för sakens skull,  men gärna för att ge nya perspektiv på saker och ting. Resultatet, och vägen dit, ska bli bättre med Storms inblandning!

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill skapa ett event eller möte och undrar vilka möjligheter lokaler och material som finns i Storm kan ge. Du kan också bolla idéer med mig om du vill utveckla det du ska göra något steg eller om du inte riktigt vet hur du ska göra, men vet vad du vill uppnå. Jag kan också hjälpa till att få idéer att konkretiseras i form av situationer, exempel, produkter etc. Vill du ha hjälp med att få in eller utveckla idémetodik t ex i undervisningen kan jag också hjälpa till.

Något vi inte känner till om dig?

Jag tycker det är jättesvårt att mingla, och jag är helt bedrövligt dålig på t ex namn och annan detaljkunskap. Däremot är jag otroligt bra på att se sammanhang, och se hur allt hör ihop, att tänka på och hantera helheten. Annat man nog inte känner till om mig är att jag är väldigt intresserad av tid och hur vi människor förhåller oss till den och ääääälskar första april med allt sitt lurande.

Kontakta Helena eller någon av de andra i Stormteamet här.

 

8 maj – Öppet hus för studenter

Den 8 maj kl 14.00-16.00 är det öppet hus i Storm för studenter. Ett tillfälle för dig att upptäcka vad Malmö högskolas nya innovationsmiljö kan göra för dig och din utbildning. Träffa Storm-teamet och kom med idéer vad Storm kan vara för dig under din studietid.

Välkommen!

Välkommen på 10 x invigning

Den 27 april är det dags för invigning och då vill vi att du är med. Under dagen kommer Storm att invigas vid tio tillfällen av tio personer. Invigning sker i tio kapitel, börjar varje hel timme och avslutas kl 17.00 med Malmö högskolas rektor Kerstin Tham och vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz. Mer om dagen:

8:00 Invigning kapitel 1 med Stormteamet

8:15-8:50 Stormfrukost – Storm bjuder på frukost i samarbete med Vindstilla – Café & mötesplats, anmäl dig genom att mejla till storm@mah.se med “Stormfrukost” i ämnesraden.

9:00 Invigning kapitel 2 med Susanne Wallmark, Förvaltningschef

9:15-9:50 Nyfiken på – Open Lab, Futurumkliniken, Medieverkstaden, Medea.

9:15-9:50 Nyfiken på – Historiska stadsvandringar som metod för att göra staden till sin, Institutet för studier i Malmös historia.

10:00 Invigning kapitel 3 med Therése Nordström, centrumföreståndare och projektledare för Open Lab 

10:15-10:50 Delta i –  Science Shop, ett koncept där akademi och övriga samhällssektorer möts för att tillsammans lösa samhällsutmaningar.

10:15-10:50 Prova på  –  Metodbonanza. Hur gör man för att vara kreativ på ett metodiskt sätt?

11:00 Invigning kapitel 4 med Studentkårerna

11:15-11:50 Delta i – Idéworkshop om kursvärderingar.  

11:30-12:45 Knäckebrödslunch – Storm bjuder!  Anmäl dig genom att mejla till storm@mah.se med “Knäckebrödslunch” i ämnesraden.

12:00 Invigning kapitel 5 med Thomas Arnebrant, tf dekan för fakulteten Hälsa och samhälle

12:15-12:50 Lyssna på – Forskningspresentationer från fakulteten Hälsa och samhälle.

13:00 Invigning kapitel 6 med Gunilla Klingberg, dekan för Odontologiska fakulteten

13:15-13:50 Nyfiken på  – ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling, Mötesplats social innovation, Internet of Things and People.

13:15-13:50  Lyssna på  – Draknäste! Studenter från kursen Projekt med fokus på startups pitchar sina startup-idéer för serieentreprenören  och ängelinvesteraren Hampus Jakobsson m fl.

14:00 Invigning kapitel 7 med Andreas Jacobsson, tf dekan för fakulteten Teknik och samhälle

14:15-14:50 Diskutera  –Lärosätets roll i innovationslandskapet, panelsamtal med Per-Anders Hillgren, Richard Mosell, Anna Balkfors. Moderator Anna-Karin Alm, Innovation och utveckling.

14:15-14:50 Nyfiken på – Akademisk dubbelkvart: Margareta Rämgård om åldrande och ensamhet och Thomas Pederson om kroppsburna datorsystem som talar med vårt omedvetna och manipulerar oss i vardagen.

15:00 Invigning kapitel 8 med Anders Linde-Laursen , dekan för fakulteten Lärande och samhälle

15:15-15:50 Prova på  – Stick ut: Utomhusrummets potential för ett innovativt och hållbart arbetsliv med Charlotte Petersson, universitetsadjunkt Urbana studier och Linda Johansson, projektledare Kulturförvaltningen Malmö stad.

15:15-15:50 Lyssna på  – Forskningspresentationer från fakulteten Lärande och samhälle. Däribland presenterar Johan R Norberg, från institutionen Idrottsvetenskap, Sport Open.

16:00 Invigning kapitel 9 Anders Wigerfelt, vicedekan för fakulteten Kultur och samhälle

16:15-16:50 Lyssna på  – Studenter från Drivhuset pitchar sina idéer.

17:00 Invigning kapitel 10 med Kerstin Tham, rektor och Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan

Thursday 27 April – Opening every hour

Dagens och morgondagens utmaningar kräver att vi tänker nytt, och tillsammans. Då kan det behövas en krock, ett udda möte och en öppen miljö som tillåter det att hända. En Storm.

Storm invigs varje hel timme

Torsdag den 27 april kl 08.00-17.30 inviger vi Storm. Välkommen att utforska, upptäcka, medskapa och lära känna Storm – Malmö högskolas nya innovationsmiljö. I lokalerna kan du delta i workshops, seminarier, träffa likasinnade, tänka nytt och nyttigt.

IN ENGLISH

The challenges of today and tomorrow demand new ways of thinking. Together. At Storm we make them happen. The opening ceremony will be held every hour from 08.00-17.30 Thursday 27 April.

Explore, discover, create and get to know Storm – the new innovation hub at Malmo University.

Participate in workshops, seminars, meet likeminded, think and rethink.

Gäddan – Arbete pågår/Work in progress