Möblering

Möblering

Hur du väljer att möblera rummet har stor betydelse för vilken stämning som skapas. Olika sittningar och rekvisita kan hjälpa till att skapa trygghet och öka kreativiteten och produktiviteten.

När du planerar din aktivitet är det därför viktigt att du funderar över vilken stämning du vill skapa och vilka verktyg du har till ditt förfogande. På Storm stödjer vi dig gärna med upplägget och möbleringen inför din aktivitet, tänk dock på att du själv ansvarar för att möblera och förbereda vid aktivitetstillfället. Nedan följer några enkla möbleringsförslag av Stora Storm.

Workshopsittning

För större grupper, möblera rummet med sex bord. Till exempel kan fyra av borden stå med stolar i enhetlig färg, övriga bord med stolar i blandade färger. Borden med blandade färger ger möjlighet för aktiva utbyten och uppdelning av grupper. 

För mindre grupper, möblera rummet med fyra bord och en cirkel med stolar i mitten. Denna sittning möjliggör fokuserat arbete i mindre grupper och erbjuder samtidigt en samlingspunkt för alla deltagare.

Bild på en workshop-sittning med 8 bord
Bildexempel på en workshop-sittning med 4 bord

Bio-, Wifi- eller cirkelsittning

Traditionell sittning med stolar i rader eller i en u-form som en wifi-symbol. Varför inte en färg/rad? Perfekt för panelsamtal och/eller pitchtillfällen.

Har ni ett behov av att föra ett samtal där alla kan vara delaktiga? Placera stolarna i en cirkel. Ett samtal där man ser alla som pratar skapar delaktighet och ett bra samtalsklimat. 

Bild av en Wifi-sittning
Bild på en bio-sittning

Plussittning

Denna sittning är bra för att skapa dynamik mellan smågrupper eller individer. Genom att sitta i organiserat kaos runt ett plusformat bord kan man vända sig åt olika håll beroende på vilken kompetens man söker. Fungerar även utmärkt till workshop-format. 

Bild av en plussittning