Fler tips och länkar

The Toolbox Toolbox

En samling av analoga och digitala verktygslådor och metoder, framtaget av företag, institutioner och tänkare runt om i världen.

The Toolbox Toolbox >>

InnovationManagement.se

InnovationManagment.se är en internet-resurs för innovationsnyheter och metoder. Webbplatsen är framtagen för och av personer som är yrkesverksamma inom innovationsområdet och vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur man optimerar innovationsprogram – genererar nya projekt, produkter och lösningar, samt utforskar nya tankesätt. 

InnovationManagement.se >>

Hyper Island

En lättöverskådlig verktygslåda med metoder och tips för t.ex. idégenerering och grupparbete.

Hyper Island – Toolbox >>

MSI

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap.

Mötesplats Social Innovation >>

Kickstarter

Kickstarter hjälper dig – som har ett kreativt projekt – att hitta resurser och stöd för att förverkliga dina idéer. Sidan samlar kreativa projekt och idéer att inspireras av.

Kickstarter >>

Innovation – en podd från Vinnova

En podd från Vinnova som behandlar frågor kring innovation. Podden tar upp frågor som: Hur hänger innovation och samhällsutveckling ihop? Hur skapar vi en hållbar utveckling? Vad innebär cirkulär ekonomi?

Podden >>

Sveriges entreprenöriella ekosystem

En skrift om hur innovation och entreprenörskap kan förändra ekonomin och samhället. Boken har arbetats fram inom forskningsprogrammet “Radical Innovations for the Enhancement of Sweden” och har finansierats av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur som stödjer forskning om innovation och entreprenörskap, och dess spridning från akademin till samhället.

Sveriges entreprenöriella ekosystem >>

Tillväxtverkets rapport från 2017 

– om Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering.

Tillväxtverkets rapport från 2017 >>

Design: process och metod

En nybörjarbok som kan användas om och om igen. Boken ger en introduktion till designprocessen, generell utvecklingsprocess, användarfokus och design thinking.

Finns att låna på Orkanenbiblioteket eller att läsa hos oss på Storm.

Låna boken >>