Välkommen på Stormkalas!

Tiden går men Storm består! Den 28 april fyller Storm 5 år + 1 dag och det vill vi på Mau innovation fira genom att bjuda in till kalas.

I samband med Storms 5-årsdag bjuder Mau innovation in till öppet hus på Storm. Eftermiddagen är en möjlighet för medarbetare och studenter på Malmö universitet att tillsammans utforska och idégenerera kring utvecklingen av Storm framöver. Det är även en chans för dig som vill veta mer om Storm att titta närmare på lokalerna, ställa frågor och upptäcka dess potential. Självklart bjuds det på tårta!

Öppet hus pågår mellan 13:00-16:00 på Storm och 14:30 bjuds det på fika.


Storm har under de senaste åren etablerat sig som en naturlig samarbetspartner för många på Malmö universitet. En organism som fångat upp behov och utvecklingsmöjligheter och handlat därefter. Målsättningen har varit att skapa en neutral mötesplats för studenter och medarbetare på universitet och en testbädd för inspirationstillfällen, idéutveckling, utvecklingsprojekt, publika evenemang och studententreprenörskap. Parallellt har Mau innovation arbetat för att främja en samskapande, utvecklande och problemlösningsfokuserad kultur på universitetet i syfte att skapa mer nytta för samhället. Det har inneburit en resa där det enda som varit konstant är drivkraften att testa nya saker och nya riktningar.

De senaste årens pandemi har visat på vikten av att samarbeta och utvecklas tillsammans och att behovet av en mötesplats som främjar detta arbete är mer aktuell än någonsin. Men precis som resten av samhället så behöver Storm utvecklas för att möta de nya behov som uppstår. I samband med Storms 5-årsfirande bjuder vi därför in till öppet hus. En möjlighet för medarbetare och studenter på Malmö universitet att tillsammans utforska nya behov och idégenerera för en utveckling av Storm som möter dessa.

Varmt välkommen hälsar vi från Mau innovation!