VALS Forskare – få avlastning för nyttiggörande!

Mau innovation undersöker just nu intresset för att utveckla en tjänst som kan avlasta dig, som forskare på Malmö universitet, i ditt arbete. 

Tjänsten skulle innebära att, vi på Mau innovation, utvecklar och finansierar ett koncept där studenter bidrar till att avlasta dig som forskare i aktiviteter kopplade till nyttiggörande. Exempelvis arbetsuppgifter som rör marknadsundersökning, prototyputveckling, användartester, grafiskt uttryck, intellektuellt skydd, brukardialog eller liknande. Syftet med tjänsten är öka nyttiggörandet och tillgängliggörandet av forskningsresultat vid Malmö universitet. 

För att denna tjänst på bästa sätt ska möta dina behov, hoppas vi att du vill ta dig tid att svara på några korta frågor via formuläret nedan.

Mer stöd från Mau innovation
Malmö universitets innovationsavdelning, Mau innovation, erbjuder kostnadsfritt stöd i form av rådgivning, och nätverkskontakter, samt coaching inom flertalet discipliner kopplade till idéutveckling, samverkan och nyttiggörande, t.ex. kreativitet, teambuilding, kommunikation, värdeskapande och immaterialrätt.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vilket stöd vi kan erbjuda! Kontakta oss via mail på innovation@mau.se för mer information.